Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik elektryk Technik elektryk

Spis treści

Zawody004


TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Już od wielu lat interesującą ofertę stanowi technik eksploatacji portów i terminali, otwierający szerokie możliwości zatrudnienia. Podpisane porozumienie z lotniskiem w Pyrzowicach stwarza warunki do rozwoju naszych uczniów i absolwentów. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę zarówno w różnych portach przeładunkowych, lotniskach, portach morskich i rzecznych, magazynach, centrach logistycznych i spedycyjnych, posiadają także umiejętności obsługi klienta. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych dodatkowo potwierdza kompetencje naszych absolwentów i jednocześnie stanowi zakończenie pierwszego etapu, stanowiącego początek rozpoczynającej się kariery zawodowej.

1. Cele kształcenia w zawodzie 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Dodatkowo:
Biorąc udział w wycieczkach zawodowych, dowiesz się m.in. jak funkcjonuje Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.
Będziesz miał okazję zwiedzić Śląskie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach.
Będziesz miał okazję wziąć udział w targach branżowych.
Będziesz uczestniczył w zajęciach w CEL w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.
Będziesz miał okazję brać udział m.in. w wykładach - w ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach


AU.33. (A.33) Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34. (A.34) Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach


TEPiT i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland   

4. Standardowy czas nauki to:
5 lat w technikum - dla uczniów po szkole podstawowej.

5. Zarudnienie  
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.