Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik elektryk Technik elektryk

Spis treści

W Technikum nr 13 w Radzionkowie uczniowie kształcą się w trzech zawodach:

Technik elektryk
Technik hotelarstwa

Technik eksploatacji portów i terminali

W roku szkolnym 2024/2025 WYJĄTKOWO planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:

Technik elektryk
Technik eksploatacji portów i terminaliBANER ZSTE2020


Zawody004


TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Już od wielu lat interesującą ofertę stanowi technik eksploatacji portów i terminali, otwierający szerokie możliwości zatrudnienia. Podpisane porozumienie z lotniskiem w Pyrzowicach stwarza warunki do rozwoju naszych uczniów i absolwentów. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę zarówno w różnych portach przeładunkowych, lotniskach, portach morskich i rzecznych, magazynach, centrach logistycznych i spedycyjnych, posiadają także umiejętności obsługi klienta. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych dodatkowo potwierdza kompetencje naszych absolwentów i jednocześnie stanowi zakończenie pierwszego etapu, stanowiącego początek rozpoczynającej się kariery zawodowej.

1. Cele kształcenia w zawodzie 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Dodatkowo:
Biorąc udział w wycieczkach zawodowych, dowiesz się m.in. jak funkcjonuje Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.
Będziesz miał okazję zwiedzić Śląskie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach.
Będziesz miał okazję wziąć udział w targach branżowych.
Będziesz uczestniczył w zajęciach w CEL w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.
Będziesz miał okazję brać udział m.in. w wykładach - w ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach


AU.33. (A.33) Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34. (A.34) Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach


TEPiT i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland   

4. Standardowy czas nauki to:
5 lat w technikum - dla uczniów po szkole podstawowej.

5. Zarudnienie  
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.THotelarz_1

TECHNIK HOTELARSTWA

Ukończenie technika hotelarstwa umożliwia zdobycie pracy w szeroko rozumianej branży hotelarsko-turystycznej. Uczy także pracy z ludźmi, komunikatywności, obsługi klienta i prowadzenia dokumentacji. Współpraca z licznymi cenionymi hotelami, takimi jak: Rezydencja Luxury, Qubus, Angelo, gwarantuje świetne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, dzięki czemu szkoła może pochwalić się  stuprocentową zdawalnością egzaminów zawodowych i łatwością w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Dodatkowo:
Z nami nauczysz się sztuki profesjonalnego przygotowania i serwowania kaw tzn. fachu baristy oraz umiejętności sporządzania napojów i drinków, czyli barmana, które wykorzystasz nie tylko na gruncie pracy w zawodzie. Rzeczywistość stawia różne wyzwania i wymagania, generuje konieczność nadążania za trendami, dlatego dopełnieniem kształcenia na kierunku technik hotelarstwa będzie uzyskanie nowych umiejętności w ramach specjalizacji SPA&WELLNESS+ DIETETYKA. Dowiesz się jak:
• mądrze korzystać ze strefy SPA & WELLNESS i podążać za światowym megatrendem,
• wdrożyć zdrowy styl życia we wszystkich jego płaszczyznach, 
• dobrać właściwą dietę, aby zachować dobrą kondycję fizyczną i intelektualną, 
• utrzymać harmonię umysłu, ciała i ducha. 
• będziesz uczestniczyć w warsztatach ze specjalistami w dziedzinie SPA & WELLNESS i dietetyki, 
• zobaczysz jak hotele typu RESORT SPA oferujące spektrum usług związanych z poprawą kondycji zdrowotnej.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji


TG.12. (T.11.) Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. (T.12.) Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

TH i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland

4. Standardowy czas nauki to:
5 lat w technikum - dla uczniów po szkole podstawowej.
     
5. Zatrudnienie
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich. Absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety, oferując odpowiednie dla gości zestawy usług, które świadczy wykorzystując nowoczesne techniki public relations i formy reklamy przy użyciu środków technicznych. Jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego, analizy wskaźników wykorzystania bazy i opłacalności prowadzonej działalności. Zajmuję się wyposażaniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych.TEPiTd16

TECHNIK ELEKTRYK

Technikum w Radzionkowie nadal będzie kształcić młodzież w rozchwytywanym przez pracodawców techniku elektryku. Jest to zawód od lat znajdujący się na liście zawodów deficytowych, czyli  takich, które bez problemu znajdują zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do motoryzacji, gospodarstw domowych czy odnawialnych źródeł energii sprawia, że coraz mniej dziedzin gospodarki jest w stanie funkcjonować bez elektryków. Absolwenci Technikum numer 13 w Radzionkowie dodatkowo mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy. Są oni cenionymi specjalistami, chwalonymi przez pracodawców, co potwierdzane jest również wynikami uzyskanymi w czasie egzaminów zawodowych, znacznie przewyższającymi średnie wojewódzkie i krajowe.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Dodatkowo:
Z nami będziesz miał okazję wziąć udział w wielu wycieczkach branżowych oraz odbyć szkolenia. Producenci aparatury i urządzeń elektrycznych, którzy przeprowadzają szkolenia w ZST-E:
• Eaton Electric Sp. z o.o. .
• Legrand Polska Sp. z o.o.
• Schneider Electric Polska Sp. z o. o.
• Zamel Sp. z o.o.
• Wago Elwag Wrocław
• Sonel S.A. Sonel logo
• F&F Filipowski sp. j. fif logo 1481193214

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie (zakładzie pracy) zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

R Technik elektryk*wykorzystano fragment z publikacji "Przewodnik po zawodach" Euroguidance

4. Standardowy czas nauki to:
5 lat w technikum - dla uczniów po szkole podstawowej.

5. Zatrudnienie

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, a także w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne.