Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik elektryk Technik elektryk

Spis treści

TEPiTd16

TECHNIK ELEKTRYK

Technikum w Radzionkowie nadal będzie kształcić młodzież w rozchwytywanym przez pracodawców techniku elektryku. Jest to zawód od lat znajdujący się na liście zawodów deficytowych, czyli  takich, które bez problemu znajdują zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do motoryzacji, gospodarstw domowych czy odnawialnych źródeł energii sprawia, że coraz mniej dziedzin gospodarki jest w stanie funkcjonować bez elektryków. Absolwenci Technikum numer 13 w Radzionkowie dodatkowo mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy. Są oni cenionymi specjalistami, chwalonymi przez pracodawców, co potwierdzane jest również wynikami uzyskanymi w czasie egzaminów zawodowych, znacznie przewyższającymi średnie wojewódzkie i krajowe.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Dodatkowo:
Z nami będziesz miał okazję wziąć udział w wielu wycieczkach branżowych oraz odbyć szkolenia. Producenci aparatury i urządzeń elektrycznych, którzy przeprowadzają szkolenia w ZST-E:
• Eaton Electric Sp. z o.o. .
• Legrand Polska Sp. z o.o.
• Schneider Electric Polska Sp. z o. o.
• Zamel Sp. z o.o.
• Wago Elwag Wrocław
• Sonel S.A. Sonel logo
• F&F Filipowski sp. j. fif logo 1481193214

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie (zakładzie pracy) zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

R Technik elektryk*wykorzystano fragment z publikacji "Przewodnik po zawodach" Euroguidance

4. Standardowy czas nauki to:
5 lat w technikum - dla uczniów po szkole podstawowej.

5. Zatrudnienie

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, a także w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne.