Ósmoklasistko, Ósmoklasisto!
Znamy już terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, czyli też do naszego Technikum nr 13 w Radzionkowie.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 opublikowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest on dostosowany do zmienionego terminu egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

17 maja - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków;

25 czerwca - 14 lipca 2021 r. - dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

23 lipca - 30 lipca 2021 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile kandydat nie dostarczył tych dokumentów wcześniej;

2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.