Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektryk Technik elektryk
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejTSKE2017

TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otwiera nowy kierunek kształcenia - technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaliczają go do grupy zawodów przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach tego zawodu uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; 2) użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
3) naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
4) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
5) montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz sieci kablowych;
6) administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

E.34. Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
E.35. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w firmach telekomunikacyjnych zajmujących się montażem oraz eksploatacją instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, jak również szerokopasmowych sieci rozległych.