Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik energetyk Technik energetyk
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik informatyk Technik informatykTInformatyk_1

TECHNIK INFORMATYK

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otwiera nowy kierunek kształcenia - technik informatyk. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaliczają go do grupy zawodów przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach tego zawodu uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

TI i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.